Dyanne van Dam (21) is stagiaire Ondersteuningsplan op onze leer & werkomgeving Het Bruglokaal.

“Er is een open sfeer, er wordt veel feedback gegeven en complimenten aan elkaar gegeven.”

"Sinds september 2017 loop ik stage bij de Gemiva-SVG Groep. Ik loop vier dagen in de week stage bij Het Bruglokaal. Het is een plek waar je niet stil hoeft te zitten. Mijn taak binnen Het Bruglokaal is vooral het draaien van de groep. Eén dagdeel per week ben ik bezig met de voorbereiding van activiteiten zoals educatie TV en creatief. Het is leuk dat het een heel diverse locatie is met veel verschillende deelnemers qua niveau en interesse. De Gemiva-SVG Groep is een organisatie met veel mogelijkheden. Het pad ligt niet al voor je open, maar valt wel te creëren."
 
dyanne-van-Dam.jpg