Het hebben van een kind met een beperking vraagt veel van de draagkracht van de ouders. Waar andere kinderen steeds zelfstandiger worden en na schooltijd bij vriendjes gaan spelen, blijft het kind met een beperking vaak volledig aangewezen op de zorg van de ouders. Voor die kinderen is er bij Kiem in Dordrecht naschoolse opvang.

Klik hier voor de folder over naschoolse opvang in Kiem.