Gemiva ontstond op 20 juni 1997 door het samengaan van de Stichting Gemiva en de Stichting SVG.

Gemiva

Gemiva is op 14 april 1967 opgericht. In augustus 1967 werd de eerste locatie geopend: Huize De IJssel in Moordrecht. Het aantal voorzieningen groeide snel. In dertig jaar ontwikkelde Gemiva in Zuid-Holland veel verschillende zorgvormen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zoals woningen, activiteitencentra, boerderijen, thuiszorg, logeerhuizen en een kortverblijfhuis.

SVG

Op 23 maart 1969 is Stichting SVG opgericht. Die heette toen nog Stichting Dagverblijven voor Verstandelijk Gehandicapten voor Leiden en omstreken. De stichting begon met twee dagverblijven voor ouderen en één kinderdagcentrum. Door uitbreiding en fusies groeide SVG tot een stichting die mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking ondersteunde bij activiteiten en wonen. Het werkgebied werd uitgebreid tot de hele provincie.

Gemiva

In Gemiva zijn alle werkvormen samengekomen. Door ons streven om mensen die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, groeit nog steeds de variatie in het aanbod aan zorg en ondersteuning en locaties.