Aan het Kanaalpark in de Lammenschansdriehoek in Leiden verrijst woonlocatie Kanaalpark. Een groot appartementencomplex met twaalf appartementen speciaal voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen.

Het totale appartementencomplex telt 41 appartementen en zes studio’s. Het is een woon-locatie voor cliënten van de Gemiva-SVG Groep en De Haardstee. Waar nodig en waar mogelijk werken beide zorginstellingen samen. 

Voor wie?

De twaalf appartementen zijn bestemd voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen. Om in aanmerking te komen voor een appartement met begeleid wonen is een indicatie nodig.

Het gebouw en de omgeving  

Het nieuwe appartementencomplex staat in de Lammenschansdriehoek, een nieuwe wijk in Leiden, direct gelegen achter het station Leiden Lammenschans. Er zijn hier verschillende busverbindingen. Het centrum van Leiden ligt op vijf minuten fietsen. Aan de overkant van het kanaalpark ligt het park Cronesteijn.

De appartementen voor gezinnen zijn gesitueerd op de hoeken van het gebouw. De appartementen hebben een grote en een kleine slaapkamer, een eigen entree, lift en fietsenstalling in het gebouw. 

Op de begane grond is een steunpunt met speelhoek.

Voor een goede visuele indruk van Kanaalpark, kun je ons moodboard bekijken.

Begeleiding

Het team bestaat uit een locatiemanager, coördinator, (persoonlijk) begeleiders en een gedragskundige. Bij de begeleiding aan gezinnen ligt de nadruk op het bieden van ondersteuning bij de opvoeding. 

De begeleiding is gericht op:
  • het bieden van veiligheid
  • het groeien naar zelfredzaamheid
  • de ontwikkeling naar een veilige hechting
  • de ontwikkeling van een gezonde ouder-kind relatie
  • het organiseren van een huishouden
  • het krijgen/hebben van een solide financiële situatie
  • het vinden van een leuke baan of andere zinvolle dagbesteding.

Samenwerking

Bij aanmelding wordt Veilig Thuis  geïnformeerd over de komst van het gezin. Er wordt nauw samengewerkt met het team van Gemiva locatie De Vlechtbaan in Leiderdorp. Daarnaast wordt er, zo nodig, samengewerkt met bijvoorbeeld de gemeente Leiden, de William Schrikker Stichting en Jeugdbescherming West.

Het beleid is er op gericht om ouders (moeder) en kind bij elkaar te houden en uithuisplaatsingen te voorkomen. Samen met de ouder(s) en andere organisaties, zoals het kinderdagverblijf, het consultatiebureau, Team Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg en school, wordt gezocht naar de beste balans voor ouder(s) en kind.
De begeleiders werken aan de hand van verschillende methodieken. In 2021 volgt het team de cursus 
Houvast.

In onderstaand filmpje krijg je alvast een indruk van Kanaalpark in Leiden.