Voor 2017-2020 is een meerjarenperspectief geschreven. Je kunt deze hier lezen.

In het Meerjarenperspectief 2017-2020 staat verhalen vertellen, reflecteren en aanspreken centraal. We willen steeds samen stil staan bij wat de bedoeling van ons werk. Het meerjarenperspectief geeft richting aan onze activiteiten. Het beschrijft onze ambities voor de komende jaren.