Alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep doen hun best om je goed te ondersteunen. Het is belangrijk dat jij tevreden bent met de zorg en ondersteuning die je krijgt. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Of dat je vindt dat een medewerker van Gemiva een fout heeft gemaakt. We vinden het belangrijk dat je hier open met ons over kunt praten.

Je kan dan terecht bij jouw persoonlijk begeleider of de locatiemanager. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon voor cliënten of de klachtenfunctionaris. Wij doen ons best om samen een oplossing te vinden. Zo willen we voorkomen dat je het nodig vindt de noodklok te luiden. Wil je dat toch doen? Dat kan via onze klokkenluidersregeling.

In de klokkenluidersregeling staat waar je kunt vertellen dat je denkt dat er iets niet klopt. Er staat ook in hoe je dit moet doen. En in de klokkenluidersregeling staat hoe jouw verhaal wordt onderzocht en wat er daarna gebeurt. De regeling beschrijft ook hoe jij beschermd wordt.

Vragen?

Heb je vragen over de klokkenluidersregeling? Vraag dan of iemand je kan helpen. Of neem contact op met een vertrouwenspersoon voor cliënten.

Kijk voor meer informatie op de website Klokkenluiders verstandelijk gehandicapten.

Volledige klokkenluidersregeling

Samenvatting klokkenluidersregeling