Wilt u ons eenmalig een schenking doen? Dat kan! U maakt zo extra's mogelijk voor mensen met een beperking.

U kunt uw schenking overmaken op rekeningnummer NL47 RABO 0375 3031 70 van de Gemiva, onder vermelding van uw naam en adres.

Gemiva heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Gemiva via het centrale telefoonnummer 0182 57 58 00.