Wilt u ons eenmalig een schenking doen? Dat kan! U maakt zo extra's mogelijk voor mensen met een beperking.

U kunt uw schenking overmaken op rekeningnummer NL47 RABO 0375 3031 70 van de Gemiva-SVG Groep, onder vermelding van uw naam en adres.

De Gemiva-SVG Groep heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Gemiva-SVG Groep via het centrale telefoonnummer 0182 57 58 00.