Met pijn in het hart heeft de Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG Groep besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het Hundertwasser-dagbestedingscentrum op het Swetterhageterrein in Zoeterwoude.

Bestuursvoorzitter Gerard Gerding: “Het is een droom waarvan nu duidelijk is dat die - ondanks de enorme en hartverwarmende inzet van velen - financieel niet te verwezenlijken valt. Dan is er, hoe moeilijk ook, maar één verantwoorde beslissing mogelijk: stoppen.” Onderstaand een toelichting op dit besluit.

Toelichting

In 2016 startte de Gemiva-SVG Groep een project om op het terrein van de woon- en leefgemeenschap Swetterhage in Zoeterwoude een dagcentrum te realiseren naar een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Honderdtwintig bewoners met een verstandelijke beperking zouden in dat gebouw ’Ehren-Stätte der Natur’ dagbesteding krijgen. Wat we hen wilden bieden was een omgeving die hen zou passen als een ‘warme jas’. Inhoudelijk sprak en spreekt de visie van Hundertwasser op een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze ons erg aan. Van zijn sprookjesachtige architectuur word je bijna vanzelfsprekend blij. Dat bleek ook toen we in 2016 met enkele Swetterhage-bewoners op bezoek gingen bij Ronald McDonald Kindervallei, het Hundertwassergebouw in Valkenburg (Limburg). Hier hebben we de positieve effecten van een Hundertwassergebouw aan den lijve ondervonden.

Financiering en sponsoring 

Berekeningen die we in 2016 maakten, wezen uit dat we zo’n bijzonder gebouw voor 10 miljoen euro moesten kunnen neerzetten. Voor die kostenraming baseerden we ons op de adviezen van bouwkundige bureaus en van architecten die ervaring hadden met het neerzetten van soortelijke bijzondere gebouwen. We hadden op dat moment nog geen uitgewerkte bouwtekeningen en bouwbestek.
Uit onze reguliere bekostiging konden we 8 miljoen euro financieren. De resterende 2 miljoen zou uit sponsorbijdragen moeten komen. Vanaf 2017 is met veel enthousiasme en grote betrokkenheid gewerkt om dat bedrag van 2 miljoen bij elkaar te krijgen. Velen hebben ons daarbij geholpen met grote en kleine bedragen, en door sponsoracties op te zetten. In juni 2020 staat de teller op 1,3 miljoen. Dat is heel veel geld, alleen niet genoeg om te kunnen zeggen dat we er bijna zijn. Daarbij speelt mee dat onze mogelijkheden om samen met partners sponsoractiviteiten te organiseren in deze coronaperiode zeer beperkt zijn. 

Berekening op basis van definitieve tekeningen

Een tweede voorwaarde die we ons bij de start van het project hebben gesteld, is dat we het gebouw daadwerkelijk voor de eerdergenoemde 10 miljoen konden bouwen. In de zomer van 2019 waren het definitief ontwerp en het bijbehorende bestek beschikbaar en kon een berekening van de kosten gemaakt worden. Die bleken boven budget te zijn. Na aanpassingen van het ontwerp en hernieuwde berekeningen werd in april 2020 duidelijk dat de totale investering 12,8 miljoen euro zou bedragen. Verder snijden in de kosten lukte niet, omdat we dan een onvoldoende functioneel gebouw zouden krijgen of het gebouw geen Hundertwasser meer zou zijn.

Pijnlijk besluit

Door het tekort op de begroting vinden we het niet verantwoord door te gaan met het ontwikkelen van het gebouw. Met pijn in het hart heeft de Raad van Bestuur daarom in mei besloten om nu met het project te stoppen. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met dit besluit. 
In een adem met deze bekendmaking spreken we onze grote bewondering en dank uit aan iedereen die zich in de afgelopen jaren met ons heeft ingezet om deze droom realiteit te maken. We begrijpen dat zij door deze beslissing zeer teleurgesteld zijn.

Goede afronding 

We zorgen de komende tijd voor een goede afronding. Fondsen, sponsors en donateurs die al een bijdrage hebben gestort, krijgen hun geld terug. In een aantal situaties is dit praktisch niet mogelijk, omdat geld via acties bij elkaar gebracht is. Dan gaan we in gesprek met de initiatiefnemers over een besteding die ten goede komt aan de bewoners van Swetterhage. 

Nieuw dagbestedingsgebouw 

Een gebouw voor de dagbesteding van 120 bewoners van Swetterhage blijft nodig. We gaan nu aan de slag met het programma van eisen en de ontwerpen voor dit gebouw. Daarbij gaan we uit van onze normale functionele eisen en financiële mogelijkheden. Naar verwachting duurt dit bouwproces nog drie jaar. In de tussentijd hebben de cliënten dagbesteding in de functionele tijdelijke huisvesting op het terrein van Swetterhage en op andere dagbestedingslocaties in de regio.