Voor 2022-2025 is een meerjarenperspectief geschreven. Je kunt dit hier lezen.

Het Meerjarenperspectief 2022-2025 heeft als titel Van bedoeling naar betekenis. Onze inspiratie ontlenen we nog steeds aan ‘de bedoeling’ van het gewone leven. Wat we toevoegen is het besef dat werken aan ‘de bedoeling’ pas betekenis krijgt als cliënten mede dankzij onze inzet ervaren dat zij ertoe doen.
Het meerjarenperspectief geeft richting aan onze activiteiten. Het beschrijft onze ambities voor de komende jaren.