Hieronder een overzicht van de kerncijfers van de Gemiva-SVG Groep. Benieuwd naar meer details? Kijk dan in onze jaarverslagen (zie link onderaan pagina).

Cliënten

Per 31 december 2020 staan 5264 mensen ingeschreven als cliënt van de Gemiva-SVG Groep.1487 van hen wonen in onze woonlocaties, 3403 mensen maken gebruik van onze mogelijkheden voor dagbesteding, 111 kinderen en volwassenen logeren in één van onze locaties en 1888 cliënten krijgen ambulante ondersteuning.

Werkgebieden

 • Zuid-Holland Noord
 • Midden-Holland
 • Delft Westland Oostland
 • Nieuwe Waterweg Noord
 • Haaglanden
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid-Hollandse Eilanden

Personeelsbezetting

Op 31 december 2020 heeft de Gemiva-SVG Groep 3409 (2371 fte) betaalde medewerkers in dienst. We hebben dan rond de 1500 vrijwilligers.

Verzuim

Gemiva-SVG Groep heeft in 2020 een verzuim van 6,49 %.

Medewerkerstevredenheid

7,7 (meting eind 2019)

Financiën

 • Bedrijfsopbrengsten: 191,4 miljoen euro
 • Balanstotaal: 209,3 miljoen euro
 • Resultaat: 8,3 miljoen euro

Nummers

 • De Gemiva-SVG Groep staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 41174469.
 • Het rekeningnummer bij de ABN-AMRO is NL70ABNA0235600369
 • Het BTW-nummer is NL806098351B01
Kijk voor meer details in ons jaarverslag.