Kwaliteit is een onderdeel van alles wat we doen. Wij willen ons werk steeds verbeteren en ons verantwoorden voor wat we bereikt hebben.

Wij gebruiken verschillende instrumenten om gegevens over de kwaliteit te verzamelen. Zo komen we erachter hoe we ervoor staan. En hoe we onze kwaliteit kunnen behouden of verbeteren.

Instrumenten

Hieronder vind je voorbeelden van die instrumenten.

HKZ-certificaat

Gemiva heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Met dit certificaat laten we zien dat we:
  • de klant centraal stellen;
  • intern onze zaken op orde hebben;
  • steeds werken aan kwaliteitsverbetering.
Een externe organisatie heeft beoordeeld of we voldoen aan de eisen. Deze organisatie zegt over ons: "Gemiva is een organisatie waar zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen werken. Als sterke punten kunnen genoemd worden:
  • de transparantheid van de organisatie en de processen;
  • de betrokkenheid van het personeel;
  • het vraaggericht werken;
  • de informele sfeer in de organisatie.
Alle processen zijn beschreven en het kwaliteitsmanagementsysteem is goed ingevoerd in de organisatie.”