Bij Gemiva hebben we verschillende ondersteunende diensten. Hier kun je zien wie van elke afdeling het hoofd of de manager is.

Behandeling & Ondersteuning

 • Greet de Wit (manager)
 • Raksha Ramdjanamsingh (adjunct)

Communicatie

 • Minnekus de Groot  (manager)

Financiën & Informatievoorziening

 • Mark van Helvoirt (manager)
 • Liselotte van Dijk (hoofd Beheer Bewonersgelden)
 • Willy Boogaerdt (interne auditor)
 • Arend van Laren (hoofd Financiële administratie)
 • Dirk van der Star (hoofd Informatievoorziening)

ICT

 • Patrick Boog (hoofd)

Kwaliteitsmanagement

 • Hennie Blok (stafmedewerker)

Leren & Ontwikkelen

 • Nathalie Ravensberg (hoofd)
 • Irma Koenis (hoofd)

Personeel, Organisatie en Opleidingen

 • Marnix de Weerd
 • Martien Simons (hoofd Verzuim & Re-integratie en Arbo)

Vastgoed & Faciliteiten

 • Raymond Ophuis (manager)

Zorgbemiddeling & Zorgcontractering

 • Maaike Haring (hoofd)