Wij publiceren de nevenfuncties van de leden van onze Raad van Bestuur. Zo kunnen belanghebbenden nagaan of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht toetst of nevenfuncties te verenigen zijn met de hoofdfunctie van de bestuurder. Voor onderstaande nevenfuncties heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat dit zo is.

Dr. G. Gerding (voorzitter)

  • Voorzitter van de Vereniging voor Italiaanse taal en cultuur Dante Alighieri (Comitato di Rotterdam), Rotterdam

Drs. M. Lewis

  • Lid Raad van Toezicht SKVR Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht Cohaesie Zorg
  • Lid Raad van Toezicht PCBO Rotterdam-Zuid
  • Lid van een Adviescommissie Kwaliteit van de ARR (ambulancedienst Rotterdam Rijnmond)
Overzicht relevante nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 1 juli 2022.