Wij publiceren de nevenfuncties van de leden van onze Raad van Bestuur. Zo kunnen belanghebbenden nagaan of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht toetst of nevenfuncties te verenigen zijn met de hoofdfunctie van de bestuurder. Voor onderstaande nevenfuncties heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat dit zo is.

Dr. G. Gerding (voorzitter)

  • Voorzitter van de Vereniging voor Italiaanse taal en cultuur Dante Alighieri (Comitato di Rotterdam), Rotterdam

Drs. J.W.D. Hiel

  • Lid van de Raad van Advies van Raad op Maat, Gouda
  • Lid van het bestuur van het Platform EMG, Utrecht
  • Lid van het bestuur van de Coöperatie Hersenz, Utrecht
  • Lid van het bestuur van de Coöperatie Dit vind ik ervan! U.A., Arnhem
  • Voorzitter van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar, Zoeterwoude
Overzicht relevante nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 1 juli 2021.