Bereikbaarheid

De Raad van Toezicht is per e-mail bereikbaar op raad.van.toezicht@gemiva-svg.nl.

Het postadres is:
Raad van Toezicht
Gemiva-SVG Groep
Postbus 604
2800 AP Gouda

Leden

  • drs. W.M. de Jong (voorzitter), burgemeester van Houten, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 30 juni 2022
  • mw. M.F.D. Waling-Huijsen, eigenaar-directeur van bureau Met Waarden Helen, einde lopende (tweede) zittingstermijn: 31 augustus 2020
  • mw. drs. N. Zefzafi, eigenaar-directeur Zefzafi Consultancy, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 31 januari 2021
  • mw. mr.drs. T. van der Windt, advocaat bij O2 Legal, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 30 november 2021
  • drs. C.A. Wolse, lid Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis te Haarlem, einde lopende (eerste) zittingstermijn: 31 mei 2022
Bekijk ook het overzicht van de relevante nevenfuncties van onze toezichthouders en de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht.

Ereleden

  • B.J.H.S. Feilzer
  • W.F.J.B. Boerrigter
  • mw. mr. M.H.L. Nolet-Conradi
  • Drs. G.P.J. Arts