Hieronder vind je de contactpersonen van raden en commissies van Gemiva.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) 

 • Voorzitter: De heer A.Hoogstad
 • Vice-voorzitter: Mevrouw A. Loenen

Ondernemingsraad

 • Voorzitter: Basten Hoogendoorn
 • Secretaris: Marjon Moeken

Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva

 • Voorzitter: J. Hulsbos
 • Secretaris: W.A.M. Aalbers
 • Penningmeester: J.A.C. Kosmeijer

Commissie Ethiek

 • Voorzitter: Peter de Gier 
 • Secretaris: Hennie Blok

Klachtenfunctionaris cliënten

 • Hennie Blok

Klachtencommissie cliënten

 • de heer mr. J.M. van Stel

Vertrouwenspersonen Cliënten

 • Dineke Kodde
 • Desiree Pardon
 • Jolanda van der Linden (vertrouwenspersoon cliënten onvrijwillige zorg)

Klachtencommissie Medewerkers

 • Voorzitter: mr. A.A.J. de Nijs
 • Secretaris: Jasper van Kesteren

Consultatieteam Misbruik en Mishandeling

 • Voorzitter: Evelien van Kalmthout
Wanneer er sprake is van een (vermoeden) van misbruik en/of mishandeling nemen medewerkers contact op met het consultatieteam Misbruik en Mishandeling (CMM) voor interne consultatie. 

Stichting Vrienden van Gemiva / Zakenvrienden

 • Voorzitter: E. den Hartog
 • Secretaris: W. Weller

Gemiva Plus

 • Contactpersoon: Desiree Visser

Vertrouwenspersonen medewerkers

 • Lenie Turk (voorzitter)
 • Martin Kok
 • Jeanette van Houwelingen
 • Nicoline Kuiper
 • Dinky van Berkel