De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezoekt regelmatig locaties van zorgaanbieders.

Verslag inspectiebezoek 'versterken positie cliënt en zijn netwerk' 

“Twee speerpunten uit de visie van de Gemiva-SVG Groep zijn: ‘zo veel mogelijk regie over je eigen leven’ en ‘leven in contact met anderen’. De Gemiva-SVG Groep brengt deze twee speerpunten zichtbaar in praktijk.” Deze conclusie trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een bezoek aan het Servicecentrum in Gouda op 20 september 2016. Daar sprak ze met drie cliënten, twee cliëntvertegenwoordigers en drie medewerkers. Het bezoek ging over het versterken van de positie van de cliënt en zijn netwerk.

Het verslag van het bezoek vind je via deze link. Op pagina 4 staat een samenvatting van de bevindingen. 

Rapport inspectiebezoek aan Franse Zoom 8

Op 20 oktober 2015 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek aan één van de woningen van onze locatie Fransezoom/IJsselhage in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdens dit bezoek ging de IGJ na of deze locatie voldoet aan wet- en regelgeving en belangrijke normen voor goede zorg. De IGJ heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapportage die voor commentaar is voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De IGJ beoordeelt de kwaliteit van de zorg die in de woning wordt geboden als voldoende. De Gemiva-SVG Groep hoeft daarvoor geen verbeterplan op te stellen.

Lees het rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en de reactie van de Raad van Bestuur.