In mei 2019 voerde Effectory onderzoek uit naar de tevredenheid van medewerkers.

Resultaten MTO

Over de resultaten van het medewerkersonderzoek 2019 mogen we best tevreden zijn. Qua bevlogenheid scoren we op het niveau van de sector en doen we het even goed als bij de meting van 2016. Ook qua betrokkenheid is onze score ten opzichte van de meting 2016 gelijk gebleven. We doen het op dat punt zelfs fors beter dan de sector. Datzelfde geldt voor de algehele tevredenheid van medewerkers. Ook met de waardering voor ons werkgeverschap staan we er heel behoorlijk op. Het levert ons voor de tweede keer het beste werkgeverskeurmerk op!
Voor de goede orde: het bovenste kleine rondje is de vorige meting van 2016 en het onderste kleine rondje is de benchmark (gemiddelde van de branche Gehandicaptenzorg).
   Estafette inzetbaarheid  

Mede op initiatief van de OR starten we in de zomer 2019 met een ‘estafette’, waarin we gericht met teams van locaties willen sparren over inzetbaarheid, vitaliteit en werkklimaat. Hoe zorgen we er samen voor dat het aantrekkelijk blijft om bij de Gemiva-SVG Groep te (blijven) werken, goed toegerust, op een gezonde manier en met voldoening en plezier. De rapportcijfers die we onszelf in het MTO hebben gegeven, vormen voor dat gesprek ook zinvolle input. Wordt dus vervolg.