Gemiva-SVG Groep heeft in 2016 meegewerkt aan de vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hierin staan de landelijke afspraken over het verbeteren van de kwaliteit in de gehandicaptensector. Het kwaliteitskader geldt vanaf 2017 voor de hele gehandicaptenzorg.

Het kwaliteitskader is gericht op intern verbeteren. Daarover legt iedere organisatie verantwoording af aan de buitenwereld. Wij doen dat in ons kwaliteitsjaarverslag.

In dit jaarverslag lees je:
  • Hoe we de kwaliteit rond de individuele persoon organiseren.
  • Wat cliënten vinden van de ondersteuning en van hun kwaliteit van bestaan (uitkomsten Dit vind ik ervan).
  • Hoe onze teams gewerkt hebben aan zelfreflectie en welke verbeterpunten bij veel teams naar voren kwamen.