Door onze omvang en de vaak gevoelige aard van de persoonlijke gegevens die wij registreren en verwerken, zijn wij verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (fg) aan te stellen. Die moet er binnen onze organisatie op toezien dat wij zorgvuldig en conform de regels met die verwerking omgaan.

Onze fg heet Dirk van de Star en hij is bereikbaar via fg@gemiva-svg.nl. Je kunt hem ook een brief schrijven: Functionaris Gegevensbescherming Gemiva, Postbus 604, 2800 AP Gouda. Zijn telefoonnummer is (0182) 57 58 00.