De Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018) bepaalt waaraan we ons moeten houden bij het beschermen van persoonsgegevens. In een reglement hebben we vastgelegd hoe wij ons aan onze verplichtingen houden en wat de rechten zijn van bij ons geregistreerde personen (cliënt, vertegenwoordiger, verwant, medewerker, vrijwilliger of derde). Dat privacykader vind je hier.

Heb je vragen? Stel die dan per mail aan secretariaat@gemiva-svg.nl.