Bij Gemiva verwerken we veel persoonlijke informatie over cliënten. Dat is noodzakelijk om goede zorg en ondersteuning te bieden. Als werkgever hebben we ook persoonlijke gegevens van medewerkers en vrijwilligers nodig. Met al die informatie gaan we zorgvuldig en met respect voor de privacy om. Onze visie op de bescherming van deze persoonsgegevens lees je in ons Privacystatement.