Nieuwe cliënten en/of hun verwanten krijgen van ons informatie. Die is te vinden in de Wegwijzer. Die ontvangt de cliënt in een multomap. De inhoud hangt af van de ondersteuning die hij of zij krijgt. Er zijn zeven versies. Je vindt ze hier.

We verstrekken de informatie in een multomap met tabbladen. Er zijn twee versies: een map voor volwassen cliënten en één voor kinderen. Daarin is ook ruimte voor de informatie van de locatie.

De locatie waar een nieuwe cliënt start, zorgt ervoor dat hij of zij ons informatiemateriaal krijgt. Iedere locatie heeft hiervoor een aantal lege multomappen op voorraad.
Deze kun je aanvragen bij communicatie@gemiva-svg.nl. Bij de start van een nieuwe cliënt print je de algemene introductietekst uit, de bijbehorende spelregels en de informatie van de locatie. 

Omdat in woonlocaties minder vaak nieuwe cliënten instromen, krijgen zij geen voorraad mappen. Zorgbemiddeling zorgt ervoor dat de woonlocatie een gevulde map ontvangt bij de start van een nieuwe cliënt.

De algemene introductieteksten De spelregels

We maken afspraken met onze cliënten. Die afspraken noemen we Spelregels.