Gemiva is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Volgens ons bestaat dat uit:
  • zo veel mogelijk regie over je eigen leven;
  • een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt;
  • kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft;
  • je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving; 
  • om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.
Meer weten over wie we zijn en waar we voor staan? Lees de volledige tekst van onze visie en waarden.

Visie en waarden in de praktijk

Bekijk ook onze korte filmpjes over onze visie en waarden. Hierin geven we voorbeelden van hoe we bijdragen aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van onze cliënten.

Meerjarenperspectief

We willen steeds blijven nadenken over hoe wij onze visie en waarden in praktijk brengen. Dat staat dan ook centraal in ons meerjarenperspectief voor 2022-2025. Hierin beschrijven we onze ambities voor de komende jaren.